באנר15

הזנת כוח

  • מכשיר האכלה

    מכשיר האכלה

    1. שמור על אזור העבודה נקי.אין להשתמש במכונה במקומות לחים ורטובים.אין להשתמש במכונה זו בנוכחות גזים או נוזלים דליקים.

    2. מקור הכוח חייב להיות מתואם עם הזנת הכוח.

    3. המתג צריך להיות במצב OFF כאשר אינו בשימוש או לפני חיבורו.